Välkommen till Joakim Bergqvist Elektronik AB

Joakim Bergqvist Elektronik erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster inom elektronikutveckling och hårdvarunära programmering.

Kännetecken för vår verksamhet är snabb och effektiv produktutveckling. Produkter som ska kunna tillverkas rationellt och med hög kvalitet och där varje slutfört utvecklingsuppdrag ska vara en referens för framtida uppdrag.

Vårt tjänsteutbud omfattar alla faser i produktutvecklingsprocessen, från din idé till verifierad och godkänd produkt färdig att sättas i serieproduktion.

Vi utför förstudier, utredningar, hårdvarukonsruktion, programmering, granskningar, provning/verifiering m.m.